Taisyklės

Taisyklės galioja nuo 2021-01-01

Oficiali internetinė svetainė: www.menulink.lt

Elektroninis paštas: info@menulink.lt

Sąvokos
  • Vartotojas - Menulink sistemos vartotojas, galintis prisijungti prie platformos.
  • Menulink - platforma skirta generuoti virtualius meniu, bei valdyti jos.
  • QR kodas - virtuali nuoroda į virtualų meniu.
Pagrindiniai principai
  1. Prie Menulink platformos gali prisijungti visi užsiregistravę vartotojai.
  2. Menulink tenka plano mokestis jei jis yra. Vartotojas papildomai nėra apmokestinamas.
  3. Menulink neatsako už meniu turinį.
Vartotojo pareigos
  1. Komerciškai naudoti sukurtus meniu galima tik su aktyvuota paskyra.
  2. Atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
Paslaugos teikėjo pareigos
  1. Paslaugos teikėjas nesinaudoja pardavėjų sukurtais meniu be autorių sutikimo.
  2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja palaikyti ir tobulinti platformą.
Paslaugos taisyklių galiojimas, keitimas

Vartotojas sutinka su paslaugos taisyklėmis registruodamasis sistemoje.

Pasikeitus taisyklėms vartotojas turi būti informuotas, tačiau apie pakeitimus, kurie neturi įtakos Klientui teikiamos paslaugos kokybei, kainai ir kitoms sąlygoms, galiojusioms Klientui užsisakius paslaugą, Klientas gali būti neįspėjamas.

Atsakomybės

Menulink atsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ir padeda spręsti susijusias bėdas. Menulink neatsako už 3 šalių klaidas ir sistemos sutrikimus.

Kitos sąlygos

Vartotojas registruodamasis sutinka su platformos taisyklėmis.

Turite klausimų? Parašykite mums

Apie mus

MenuLink - tai naujos kartos meniu. QR kodu atidaromas, lengvai sukuriamas ir valdomas bet kokio tipo meniu.

Naujienlaiškis